بر پایه شواهد علمی، یک هیأت منصفه عادل متقاعد می‌شود که ویروس کووید (کرونا) سارز-کو-۲ بعد از آن که در آزمایشگاه به‌صورت تسریع تکاملی ساخته شده، از آزمایشگاه خارج شده است

وال استریت ژورنال، ۵ اکتبر ۲۰۲۱، مقاله‌ای به قلم ریچارد مولر، دانشمند ارشد سابق استیون کوئی منتشر کرده است. وی از نویسندگان کتاب، «منشاء ویروس: حقیقت پنهان پشت میکروبی که میلیون‌ها تن را کشت» می‌باشد. مولر معتقد است که ویروس کووید (کرونا) پس از آن که در آزمایشگاه به صورت تسریع تکاملی ساخته شده، از آزمایشگاه خارج شده است.

بخش‌های گزیده‌ای از مقاله: 

«کووید-۱۹ از کجا آمد؟ پاسخ را می‌توان در خود این ویروس یعنی (سارزـ کو‌ـ۲) SARS-CoV-2 یافت. برای رسیدن به حقیقت، تنها نیاز است که از قدرت علم بهره بجوئیم. 

برپایه تجربه‌ای که با (سارزـ۱) SARS-۱ در سال۲۰۰۳ و «مرز» MERS در سال۲۰۱۲ داشتیم، ما می‌دانیم که مدت‌ها قبل از آن که یک ویروس کرونا جهش کرده و به نقطه‌ای برسد که بتواند از انسان به انسان منتقل شود، بسیاری افراد توسط حیوانی که حامل این ویروس است مبتلا می‌گردند… اگر ویروس جدید کووید (کرونا) توسط دانشمندان در کادر دست‌کاری ژنتیک درست شده باشد، مورد ابتلا در جامعه ممکن نیست تا آن که ویروس از آزمایشگاه خارج و وارد جامعه شود.

تحقیقات سازمان بهداشت جهانی این نمونه‌های ذخیره شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و هیچ مورد ابتلاء ماقبل پاندمی نیافت. این دلیلی قدرتمند است که در جهت اثبات تئوری درز کردن این ویروس از آزمایشگاه می‌باشد. 

تنها چند ماه بعد از شیوع سارزـ۱ و «مرز»، دانشمندان حیواناتی را یافتند که قبل از آن که ویروس جهش کرده و وارد بدن انسان شود، میزبان این ویروس‌ها بودند. بیش از ۸۰ درصد حیوانات در بازارهایی که تحت تأثیر ویروس قرار گرفتند، مبتلاء به ویروس کرونا (منظور نوع سارزـ۱ و مرزـ م) بودند. در یک پژوهش مهم در مارس ۲۰۲۰ در مجله نیچور مدیسین (یک مجله پزشکی ماهانه)، کریستین اندرسون و دیگران اینطور استدلال کردند که یک حیوان میزبان ویروس سارزـ کوـ۲ به‌زودی یافت خواهد شد. اما البته اگر این ویروس در آزمایشگاه درست شده باشد، هیچ حیوانی که میزبان ویروس بوده، یافت نخواهد شد.

تیم سازمان بهداشت جهانی (WHO) در اوایل سال۲۰۲۰ بیش از ۸۰ هزار حیوان از ۲۰۹ گونه، از جمله حیوانات وحشی، اهلی و بازار (حیواناتی که برای مصرف گوشت آنها توسط انسان در بازار عرضه می‌شوند) را تست کرد.

حتی یک حیوان هم مبتلاء به سارزـ کوـ۲ نبود. این یافته قویاً در جهت اثبات تئوری درز آزمایشگاهی ویروس است. 

ویروس کووید (کرونا) خود را با حیوان میزبان خود آداپته می‌کند. مدتی طول خواهد کشید تا ویروس بتواند خود را آماده مبتلاء کردن یک انسان سازد. اما یک پتوژن که در آزمایشگاه با تکامل تسریع شده، با استفاده از موش‌های حامل ژن‌های انسان مهندسی شده باشد، در صورت خروج از آزمایشگاه هیچ زمان بیشتری برای آداپته شدن برای مبتلاء کردن انسان نیاز ندارد… یک تیم از دانشمندان آمریکایی ریشه ژنوم ویروس کرونا را نزدیک به ۴ هزار جهش مختلف داده و هر یک را آزمایش کردند. در این شیوه کار، آنها در ضمن به نوع دلتا هم رسیدند. در آخر کار، آنها مشخص کردند که پتوژن سارزـ کوـ۲ ابتدایی، ۹۹.۵ درصد برای ابتلاء انسان مناسب بوده که قویاً تئوری درز این ویروس از آزمایشگاه را تأیید می‌کند.

اما بر پایه شواهد علمی، یک هیأت منصفه عادل متقاعد می‌شود که ویروس کرونا سارزـ کوـ۲ بعد از آن که در آزمایشگاه به‌صورت تسریع تکاملی ساخته شده، از آزمایشگاه خارج شده است… احتمالات به‌شدت در جهت درز آزمایشگاهی است و احتمال آن بسا بیشتر از اطمینان ۹۹ درصد معمول مورد نیاز برای یک کشف تکاملی علمی است. 

سازمان بهداشت جهانی اکنون در پی شروع یک تحقیقات دیگر است. برای چی؟ مطالعات صورت گرفته است. تحقیقات انجام شده موجود است… ما یک شاهد زنده داریم که همانا خود ویروس کووید (کرونا) سارزـ کوـ۲ است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)