خدا عیسی مسیح را به جهان فرستاد .

خدا پسر خود را به جهان نفرستاد که جهانیان را محکوم نماید بلکه تا آنان را نجات بخشد یوحنا۳: ۱۷

ما خود دیده ایم و شهادت می دهیم که خدای پدر، پسر خود را فرستاد تا نجات دهنده عالم باشد اول یوحنا۴: ۱۴

پسر انسان نیامد تا خدمت شود بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسیاری فدا سازد متی۲۰: ۲۸

مسیح کسی بود که هرگز گناه نکرد

او هیچ گناهی نکرد و هرگز دروغی از دهان او شنیده نشد اول پطرس ۲: ۲۲

شما می دانید که مسیح ظاهر شد تا گناهان بشر را از میان بردارد و نیز می دانید که او کاملا بی گناه است اول یوحنا ۳: ۵

او کسی را که گناه را نشناخت، در راه ما گناه ساخت، تا ما در وی پارساییِ خدا شویم. دوم قرنتیان ۵: ۲۱

عیسی مسیح برای شما جان داد تا شما بخشیده شوید

زیرا مسیح نیز یک‌بار برای گناهان رنج کشید، پارسایی برای بدکاران، تا شما را نزد خدا بیاورد. او در عرصۀ جسم کشته شد، امّا در عرصۀ روح، زنده گشت اول پطرس۳: ۱۸

مسیح بک بار به عنوان قربانی تقدیم شد تا بار گناهان آدمیان را به دوش گیرد عبرانیان ۹: ۲۸

خدا محبت خود را نسبت به ما کاملا ثابت کرده است زیرا در آن هنگام که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح بخاطر ما مرد رومیان ۵: ۸

آنگاه به ایشان گفت: «این همان است که وقتی با شما بودم، می‌گفتم؛ اینکه تمام آنچه در تورات موسی و کتب انبیا و مزامیر دربارۀ من نوشته شده است، باید به حقیقت پیوندد.»۴۵سپس، ذهن ایشان را روشن ساخت تا بتوانند کتب‌مقدّس را درک کنند.۴۶و به ایشان گفت: «نوشته شده است که مسیح رنج خواهد کشید و در روز سوّم از مردگان بر‌خواهد خاست،۴۷و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همۀ قومها موعظه خواهد شد و شروع آن از اورشلیم خواهد بود. لوقا۲۴: ۴۴-۴۷

عیسی مسیح کسی است که بر مرگ پیروز شد

فرشته به زنان گفت: نترسید، من می دانم که به دنبال عیسای مصلوب می گردید.او اینجا نیست. چنانکه خود او قبلا گفته بود پس از مرگ زنده گشت. بیایید . جایی را که او خوابیده بود ببینید متی۲۸: ۵-۶

در حقیقت مسیح پس از مرگ زنده شد و اولین کسی است که از میان مردگان برخاسته است اول قرنتیان۱۵: ۲۰

و دربارۀ پسر اوست، که چون انسانی خاکی از صُلب داوود به دنیا آمد،۴امّا با رستاخیز از میان مردگان، به‌سبب روحِ قدّوسیت، به مقام پسر قدرتمند خدا منصوب شد، یعنی خداوند ما عیسی مسیح. رومیان۱: ۳-۴

او( خدا) ما را از چنگ نیرومند ظلمت رهانید و با پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است. ۱۸او بدن، یعنی کلیسا، را سَر است. او سرآغاز و نخستزاده از میان مردگان است، تا در همه‌چیزْ برتری از آن او باشد. کولسیان۱: ۱۳ و ۱۸

عیسی مسیح کسی است که توانایی دارد همه اشخاص را که به او ایمان دارند نجات بخشد

او قادر است همه کسانی را که بوسیله او به حضور خدا می آیند کاملا و برای همیشه نجات بخشد، زیرا او تا ابد زنده است و برای آنان شفاعت می کند عبرانیان۷: ۲۵

این سخنی است درخور اعتماد و پذیرش کامل، که مسیحْ عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد، که من بزرگترین آنهایم. اول تیموتاوس۱: ۱۵

به عیسی خداوند ایمان آور که تو با اهل خانه ات نجات خواهی یافت اعمال رسولان۱۶: ۳۱

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com