چند داستان شگفت از شقاوت های صادق خلخالی نماینده تام الاختیار خمینی

شبرنگ به تاریخ؛ خلخالی بازوی سرکوب خمینی چگونه اعدام می‌کرد؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)