آمریکا بعد از حدود نوزده و خورده‌ای سال حضور نظامی در کشور نه چندان بزرگی مانند افغانستان ادعا می‌کند که از پیش‌روی سریع نیروهای طالبان «غافلگیر»‌شده است! آیا می‌توان تصور کرد اگر آمریکا بزرگترین پایگاه هوایی منطقه را در بگرام نداشت و یک ساختمان میلیاردی به عنوان سفارت در آنجا دایر نکرده بود و یکی از مهمترین ادارات اطلاعات مرکزی سازمان سیا در افغانستان وجود نداشت و ده‌ها هزار دوتابعیتی امریکایی-افغانستانی در آنجا نبود و یک عالمه امکانات دیگر، آنگاه دچار چه نوع «غافلگیری» دیگری می‌شد؟! آیا استراتژیست‌های نابغه آمریکایی برای تحلیل درست اوضاع افغانستان به چه امکانات دیگری نیاز داشتند که در دسترسشان نبود؟ اما آنچه کمی نگران کننده‌تر است این است که این نوابغ چگونه می‌توانند تخمین درستی از زمان ساخت اولین سلاح هسته‌ای توسط ایران داشته باشند با اینکه هیچکدام از امکاناتی که در افغانستان داشتند را در ایران ندارند؟ شرط می‌بندم وقتی تمام روزنامه‌ها از اولین آزمایش بمب اتمی توسط ایران نوشتند، جناب بایدن و پشت سر او بلینکن پشت تریبون ظاهر شوند و ادعا کنند از این آزمایش غافلگیر شدند و «متخصصین» آمریکایی در حال تحقیق در صحت خبر منتشره هستند! اما سؤالی که ذهنم را مشغول کرده این است که این نوابغ عقلشان از کجا رسید با این همه بل‌بشو و سردرگمی و نبوغ، حداقل توهم توطئه را بین برخی به اصطلاح چپها جا بیاندازند که ای برادر خبر نداری که این امریکایی‌های جهانخوار تمام امور عالم را تا صد سال دیگر هم برنامه‌ریزی کرده‌اند! به گمانم خود این تئوری توطئه یک توطئه باشد!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)