تلویزیون برابری: دیالوگ آرش کمانگر و حسن حسام درباره پایان طولانی ترین جنگ امریکا و شکست استراتژیک آن، بازگشت هول انگیز طالبان و سماجت اپوزیسیون راست افغانستان و ایران در برابر درسهای سیاست های امپریالیستی “رژیم چنج” یا “رژیم حفظ” از طریق جنگ و اشغال نظامی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)