اوباش اسلامی طالبان در برابر انظار عمومی جهان، در نتیجه روندی برنامه ریزی شده به نام “مذاکرات صلح” به قدرت سیاسی در افغانستان بازگردانده شدند تا بار دیگر چشم اندازی تاریک از تحجر و جنایت، آن هم در سال ۲۰۲۱ بر زندگی میلیونها شهروند افغانستان سایه افکند. تحولات چند هفته اخیر در این کشور و به ویژه پس از سقوط کابل، موجی گسترده از خشم، ترس، عصبانیت، سردرگمی، آوارگی، ترور و در عین حال اعتراض را در افغانستان ایجاد کرده است. شرایط به قدری دردناک و اسفبار است که عده ای اوضاع جامعه افغانستان را با عبارت «سقوط انسانیت» توصیف کرده اند.

اما ورای این تصاویر دلخراشی و افق به شدت نگران کننده ای که اکنون در افغانستان جاری است، حقیقتی دردناک تر نهفته و آن چیزی نیست جز اینکه طالبان به عنوان یکی از وحشی ترین جناح‌های اسلام سیاسی، پاسخ سیاسی و مشترک به اوضاع افغانستان است که همه نمایندگان سرمایه داری جهانی و دولتهای منطقه روی آن توافق دارند؛ از آمریکا و اتحادیه اروپا و روسیه و چین گرفته تا جمهوری اسلامی و پاکستان و ترکیه و عربستان و قطر، همه و همه یک نسخه برای جامعه افغانستان پیچیده اند: “نابودی، مرگ، تحجر، عقب ماندگی، تبعیض و بیحقوقی”… این پاسخ سرمایه داری عصر هوش مصنوعی به خواست مردمی است که زندگی در پایه ای ترین سطوحش را مطالبه می کنند.

جبهه مقابل این صف طولانی بین المللی دولتها در تحمیل جانیان طالبان به مردم افغانستان، نه سکوت است نه انفعال. موجی از خشم و اعتراض در همه دنیا علیه آنچه در افغانستان روی می دهد ایجاد شده؛ همبستگی گسترده بین المللی تمامی توجهات را به مساله بازگرداندن طالبان به قدرت سیاسی جلب کرده است؛ تا جایی که سقوط کابل و روز نخست تصرف قدرت سیاسی توسط طالبان همزمان می شود با اعتراضات افغانستانی های مقیم ایران که در شهرهای تهران و قم تجمع اعتراضی برپا کرده اند و شعارهایی کوبنده ای چون “مرگ بر طالبان”، “امارت اسلامی نمیخوایم نمیخوایم” و “مرگ بر حامیان طالبان” سر می دهند.

نفس این شعارهای اعتراضی علیه “امارت اسلامی” و “حامیان طالبان” پرده از حقایق مهمتری در مختصات سیاسی خاورمیانه برمی دارد؛ مردم آزاده افغانستان و ایران قلب اسلام سیاسی را نشانه رفته اند و از هر گونه حکومت، امارت یا جمهوری اسلامی عمیقا بیزارند. طالبان به رغم ویژگی های منحصر به فردی که دارد، در کنار داعش و القاعده و امثالهم همانند بقیه این جریانات از وحشی ترین بالهای جنبش اسلام سیاسی است که اینک بیش از چهار دهه است همچون بختک در کشورهای منطقه زیست شومی می کند. قلب این جنبش اسلام سیاسی، آن چنانکه تولدش نیز با ظهور آن صورت پذیرفت، جمهوری اسلامی است که سازماندهی و حمایت تروریسم اسلامی در کل منطقه از خصیصه های ذاتی و روزمره اوست.

جمهوری اسلامی، حکومتی است که همین روزها رئیس دولتش، آیت الله جلاد ابراهیم رئیسی در نهایت وقاحت بازگشت طالبان را همچون «فرصتی برای احیای زندگی، امنیت و صلح پایدار » در افغانستان می داند و طی سالیان متمادی و مشخصا در چند ماه اخیر جمهوری اسلامی از هیچگونه کمک نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک به طالبان دریغ نکرده است. از این روست که سرنگونی جمهوری اسلامی توسط مردم ایران می تواند ضربه ای مهلک به جنبش اسلام سیاسی در کل منطقه خاورمیانه ایفا کند؛ و به همین اعتبار بزرگترین اعلام همبستگی و کمک مردم ایران به مردم افغانستان در برابر هجوم طالبان، می تواند با به زیر کشیدن جمهوری اسلامی و از کار انداختن تپش قلب این جنبش کثیف اسلامی اتفاق افتد.

از این روی، سازمان جوانان کمونیست همه مردم آزادیخواه، فعالین، سازمانها و احزاب در ایران و افغانستان را فرا می خواند که باید در برابر جنایتکاران اسلامی حاکم بر افغانستان و ایران، یعنی طالبان و جمهوری اسلامی قاطعانه ایستاد. مردم ایران و افغانستان و سایر کشورهای منطقه اکنون سالهاست که مبارزاتی شورانگیز علیه تحجر و نکبت اسلام سیاسی و در دفاع از مدنیت و زندگی انسانی داشته اند؛ اما امروز بیش از هر زمان دیگری باید همبستگی در رابطه با مبارزه برای تغییر اوضاع در افغانستان، میان مردم این دو کشور افزایش یابد. باید در داخل افغانستان و در ایران علیه وضع اسفناک موجود در افغانستان دست به اعتراض زد و در داخل ایران به تجمعات افغانستانی های مقیم ایران پیوست. تشکلها و فعالین جنبش های اعتراضی در این دو کشور باید به صف مقدم این اعتراض علیه طالبان بپیوندند. در بعد بین المللی نیز باید صدای مردم افغانستان به ویژه زنان، رنگین کمانیها، کودکان، آتئیستها و سایر بخش هایی که قربانیان نخست طالبان هستند را به گوش مردم دنیا رساند و حمایتهای صدها میلیون نفر در جهان را برای مردم افغانستان جلب کرد؛ همچنین باید به هر طریق ممکن بر دولتها و مجامع بین المللی فشار وارد ساخت که در برابر جهنمی که در افغانستان ایجاد کرده اند، دست به اقدامات فوری زنند.

مرگ بر طالبان، چه کابل چه تهران
مرگ بر طالبان و حامیان طالبان
نابود باد جمهوری اسلامی
زنده باد همبستگی مردم ایران و افغانستان

سازمان جوانان کمونیست
۱۷ اوت ۲۰۲۱
۲۵ مرداد ۱۴۰۰

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)