بیت اوهس حدود ۱۰۰ سال پیش متولد شد زمانی که جامعه آلمان درگیر جنگ و ویرانی‌های پس از آن بود و او با پایه‌گذاری شرکتی برای بهداشت زناشویی سنگ بنای فروشگاه‌های زنجیره‌ای وسایل جنسی خود را گذاشت و سعی کرد  نگاه جامعه به رابطه جنسی را تغییر دهد و تابوهای اجتماعی را به چالش بکشد.

 

او در این راه هم در زندگی خصوصی و هم در زندگی کاری و اجتماعی خود با دشواری‌های زیادی مواجه شد او قطعا در زمان خود یک زن رها و تابو شکن بود، اما آیا علاوه بر این می‌توان اوهس را یک زن فمینیست هم محسوب کرد؟

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)