طنزی از هادی خرسندی در مورد مراسم تنفیذ

رودستی که رئیسی به رهبری زد

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)