یا ما أحلى الفسحه یا عینی على رأس البر
والقمر نور عینی یا عینی یا عینی على موج البحر

قال لی تعالی یا شاغله بالی
قال لی تعالی یا شاغله بالی
کونی حلالی على طول العمر
والقمر نور عینی عینی عینی على موج البحر

یا ما أحلى الفسحه یا عینی على رأس البر
والقمر نور عینی یا عینی یا عینی على موج البحر

أصلی محبه ضحکه ولعبه
خلینا صحبه یا عینی على طول العمر
والقمر نور عینی عینی عینی على موج البحر

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)