زوج نیکوکار اصفهانی که با هزینه ای که برای برگزاری مراسم خود کنار گذاشته بودند، ۴۰ زندانی را آزاد کردند-

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)