پارسال, اجرای دوبارهء سرود “متحد مردم شکست ناپذیرند”, پس از تقریبا نیم قرن, در خیابانهای شیلی.
آیا در ایران نیز شاهد اجرای دوبارهء “بر پا خیز” , پس از تقریبا چهار دهه, در خیابانهای کشور خواهیم بود؟

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)