تلویزیون برابری: دیالوگ آرش کمانگر و حسن حسام درباره خیزش تشنه گان در خوزستان، ضرورت همبستگی سراسری مردم با این جنبش انقلابی و جایگاه این همبستگی در خنثی سازی و فلج کردن قوای قهریه و ماشین سرکوب رژیم اسلامی ایران
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)