محمد نوریزاد؛ باشید تا پیروزی ما زخم خوردگان را تماشا کنید! + فیلم

پیام همدلی محمدنوریزاد در هبستگی با قیام خوزستان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)