مصوبۀ اخیر شورای سنجش و پذیرش کشور مبتنی بر پذیرش دانشجویان دورۀ کارشناسی ارشد تنها از میان دانش‌آموختگان دوره کارشناسی رشته‌های مرتبط، در همین اندک زمان پس از انتشار، تحیر و پرسش‌های زیادی را ایجاد نموده‌است.

◾️ تسلط رشته‌های ریاضی و تجربی در مدارس ایران و اعتقادی رایج مبنی بر برتری آن‌ها که ریشه در نظام آموزشی کشور دارد که مصادیق آن را می‌توان در تعدد مدارس خصوصی مرتبط با این رشته‌ها یا تورم کتاب‌های کمک آموزشی و موسسات کنکور مختص به آن‌ها دید، باعث شده‌است که طی دهه‌های اخیر سیل دانشجویان در مقطع کارشناسی جهت تحصیل در رشته‌های فنی و پزشکی وارد دانشگاه‌های کشور شوند. بسیاری از این دانشجویان در مجال به وجود آمده طی دورۀ کارشناسی خود متوجه علاقه خویش به گرایش‌های دیگر شدند که تنها فرصت ایشان جهت حرکت به سمت حوزۀ مطلوبشان با تغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد مهیا می‌گشت.

◾️ از طرفی این تصمیم اخیر و تمایل به مرزبندی‌های سفت و سخت میان رشته‌های تحصیلی با ضرورت مطالعات بینارشته‌ای در تناقض است. ضرورتی که امروز در سایر دانشگاه‌های جهان نیز به خوبی درک شده‌است. اما تصمیم اخیر که در شورایی متشکل از وزرای علوم و بهداشت، نمایندگان روسای دانشگاه‌های کشور و نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس اتخاذ شده‌است و دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی هم با قید «بررسی‌های تخصصی و پیگیری‌های مستمر» بر آن صحه گذاشته‌است گویا با ارتباط میان رشته‌های مختلف و تبادل دانشجویان میان آن‌ها مخالف بوده و اعتقادی بر اهمیت تاثیر علوم بر یکدیگر ندارد.

◾️ آن‌چنان که مشخص است این مصوبه جدید شورای سنجش و پذیرش کشور، آسیب جدی دیگری به نظام تحصیلات تکمیلی و آموزش عالی وارد می‌کند و هم‌چنین سرخوردگی عمیقی را در میان دانشجویان ایجاد می‌کند. افزون بر این باید توجه داشت که این مصوبه آزادی ارادۀ اشخاص در انتخاب رشتۀ تحصیلی مورد علاقۀ خویش را با مشکل اساسی مواجه می‌سازد و عملا شخص را از دسترسی به درجات مختلف آموزش محروم می‌نماید.

◾️ به نظر می‌رسد ضروری است که شورای مذکور و دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی در ابتدا آن‌چه را که آسیب‌های جدی وضعیت پیشین بر کیفیت نظام آموزش کشور می‌خوانند را شفاف کند. و تا پیش از این شفاف‌سازی از اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه که سبب آسیب‌های جدی به وضعیت تحصیلی دانشجویان و نقض جدی حق تحصیل و ناعادلانه ساختن بیش از پیش نظام آموزشی کشور می‌شود حذر داشته باشند.

ما امضاکنندگان این بیانیه خواستار لغو این مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو هستیم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)