چرا در ایران هر فریادی به مرگ بر خامنه ای تبدیل می شود؟!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)