واژه‌ها مهم‌اند

درک ما از جنسیت و سکشوالیته مدام در حال تغییر است و در این مسیر بسیاری از مفاهیم و واژه‌های مرتبط با این حوزه تغییر می‌کنند بنابراین مهم این است که خودمان را به روز نگه داریم و در این مسیر مفاهیم و واژه‌های جدید را از فعالین این حوزه یاد بگیریم .

بسیاری از واژه‌هایی که در اسلاید اول دیده می‌شود در سال‌های گذشته واژه‌هایی رایج و درست محسوب می‌شدند اما با تلاش فعالان این حوزه این واژه‌ها نیز منسوخ شده و جایگزین‌هایی با با دربرگیرندگی بیشتر معرفی شده است.

صفحه اینستاگرامی @mohojustice در پستی به تعدادی از واژه‌ها منسوخ شده در این زمینه پرداخته و جایگزین‌های مناسب این واژه‌ها را معرفی کرده است.

آیا واژه منسوخ شده دیگری در زمینه جنسیت و هویت جنسیتی می‌شناسید که در این اسلاید‌ها نام برده نشده‌اند ؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)