تلویزیون برابری: گفتگوی آرش کمانگر با بهروز خباز فعال کارگری پیرامون موضع جنبش مستقل کارگری و کارگران پیشرو ایران در مورد نمایش انتخابات ریاست جمهوری اسلامی بیست و هشت خرداد  
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)