تلویزیون برابری: گفتگوی آرش کمانگر با سه فعال مستقل جنبش چپ: شادیار عمرانی در امریکا، عمر مینایی در ترکیه و مرجان افتخاری در سوئیس. در این میزگردها سعی می شود به پرسشهای زیر پاسخ گفته شود:
۱- انتخابات آزاد از دیدگاه شما به چه معنی است و اگر آنرا بخواهید با بیلان انتخابات در جمهوری اسلامی طی ۴۲ سال گذشته مقایسه کنید روی چه پارامترهایی میتوانید امگشت بگذارید؟
۲- آرایش سیاسی، موقعیت جنبشها و افکار عمومی در آستانه نمایش انتخاباتی ۲۸ خرداد را چگونه می بینید؟
۳- اسامی تائید شده گان و رد شده گان، آیا جهتگیری خاصی را تداعی میکند یا نه ادامه سیاست های گذشته است؟
۴- سیاست اپوزیسیون چپ چیست و راهکارهای تحریم فعال کدامند؟
۵- پیش بینی شما از نتایج نمایش انتخاباتی چیست؟
۶- نظر شما درباره راهکار بخشی از اپوزیسیون راست و نیز اصلاح طلبان سابق مبنی بر استعفای خامنه ای و برگزاری رفراندم چیست؟  
 
 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)