اداره اطلاعات سرپل ذهاب با احضار برادر وخواهر فعال سیاسی خارج‌نشین، تهدید کردند که باید فرزندشان در اسرع وقت به ایران بازگردد.

شهروند یادشده با هویت سردار علی محمدی فرزند علی به دلیل فعالیت سیاسی به نفع یکی از احزاب کُرد اپوزسیون حکومت اسلامی ایران که هم اکنون تعت تعقیب می باشد.
اداره اطلاعت سرپل ذهاب بعد از چندین بار احضار آقای صلاح برادر سردارعلی محمدی و توضیحات از ایشان درمورداینکه سرداربه کشور برگردد دیشب در ساعت ۸ به منزل آقای صلاح یورش برده و ایشان را دستگیر و به محل نامعلومی انتقال دادند شایان ذکر است صلاح متاهل و دارای یک فرزند ۲ساله می باشد این اولین و آخرین بار نیست که جمهوری اسلامی وحشیانه به خانواده فعلان سیاسی حمله ور می شوند.در ضمن خواهر سردار علی نیز باید هر هفته خودرا به اداره اطلاعات سرپل ذهاب معرفی و امضا کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)