می‌گویند پیپ استالین برایش خیلی ارزش داشت و به آن عادت کرده بود. روزی در زمان اوج قدرت‌اش در اتحاد جماهیر شوروی، یک هیأت از گرجستان آن زمان برای ملاقات با استالین به مسکو رفت. پس از پایان جلسه استالین متوجه شد که پیپ‌اش گم شده است. نظر به اهمیت پیپ‌اش، رئیس کا.گ.ب را احضار کرد و از او خواست که تحقیق کند که آیا هیأت گرجستانی  پیپ او را برداشته یا نه.

چند ساعت بیشتر نگذشت که استالین در محل کارش، پیپ‌اش را در کشوی میزش پیدا کرد. می‌گویند او از رئیس کا.گ.ب خواست که هیأت گرجی را آزاد کند چون پیپ پیدا شده.

رئیس کا.گ.ب گفت: متأسفم رفیق! تقریبا نصف هیأت گرجی اقرار کرده‌اند که …

 

ادامه مطلب

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)