تلویزیون برابری: دیالوگ ارش کمانگر و سعید افشار پیرامون نمایش انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در خرداد ماه، موضع اپوزیسیون چپ و راههای تحقق تحریم فعال در راستای سرنگونی انقلابی رژیم جنایت و غارت
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)