تلویزیون برابری: گفتگوی آرش کمانگر با نوشین شفاهی از فعالین اتحاد فدائیان کمونیست و مهرآفاق مقیمی از فعالین سازمان راه کارگر درباره انتخاب رژیم اسلامی ایران به عضویت چهار ساله کمیسیون مقام زن در شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل، نگاه ما به نهادهای بین المللی و وظایف ما در قبال این نوع تصمیمات ارتجاعی علیه حقوق زنان و حقوق بشر 
 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)