تلویزیون برابری: به انگیزه اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران، سلسله برنامه های آرش کمانگر درباره وضعیت دستمزد، حقوق، بیمه، زندگی و معیشت کارگران و مردم در کشورهای مختلف. اینبار فرانسه در گفتگو با بهروز عارفی نویسنده، مترجم و کنشگر سیاسی چپ 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)