تلویزیون برابری: به پیشواز اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران، سلسله برنامه های آرش کمانگر درباره وضعیت دستمزد، حقوق، بیمه، زندگی و معیشت کارگران و مردم در کشورهای مختلف. اینبار آلمان در گفتگو با افسانه پویش تحلیلگر سیاسی چپ و از فعالین سازمان فدائیان – اقلیت در فرانکفورت
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)