تلویزیون برابری: به پیشواز اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران، سلسله برنامه های آرش کمانگر درباره وضعیت دستمزد، حقوق، بیمه، زندگی و معیشت کارگران و مردم در کشورهای مختلف. اینبار در سوئیس در گفتگو با مرجان افتخاری فعال سیاسی چپ در ژنو 
 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)