تلویزیون برابری: به پیشواز اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران، سلسله برنامه های آرش کمانگر درباره وضعیت دستمزد، حقوق، بیمه، زندگی و معیشت کارگران و مردم در کشورهای مختلف. این بار در دانمارک در گفتگو با علی آزاد فعال سیاسی چپ در کپنهاگ  
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)