بار دیگر  سوپاپ اطمینان عمل کرد .

بار دیگر سوپاپ اطمینان نظام اسلامی عمل کرد و این بار هم اجازه نداد که این نظام فرو بپاشد ;نظامی که سراپای آن را فساد و بی‌ قانونی‌ در بر گرفته نظامی که تمام سران آن از یکدیگر سوابق جالبی‌ به خاطر ندارند ا اگر روزی برسد که این نظام فرو بپاشد یکدیگر را بر روی طبل رسوایی میزنند بعد از انتخابات سال ۸۸ که همه چیز از داخل و خارج ایران به سمتی‌ پیش میرفت که گویی دیگر زوال این رژیم نزدیکتر است اپوزیسیون خارج کشور; گروههای داخلی‌ رژیم; همه گواهی از انحلال رژیم میدادند مردمی که از فقر و فحشا و اعتیاد; جانشان به لب آمده بود مردمی که استخوان‌شان زیر فشار تحریمها خرد شده بود خانواده هایی که فرزندان بیمارشان از دریافت نکردن داروهای وارداتی‌ جان سپردند زژأی که بر اثر تورم اقتصادی زندگی‌ آنها متلاشی شد آری امارطلاق زوجها به گفته‌ خبرگزاری مهر به ساعتی‌ ۱۶ طلاق رسیده است امار اعدام در سال ۱۳۹۱ به ۵۸۰ نفر رسید البته آمار رسمی‌ و اعلام شده می‌باشد .

تمام این نا‌‌ رضایتی‌ها حاکی‌ از این بود که دیگر این دوره انتخابات برگزار نخواهد شد و یا حداقل با حضور کمرنگ مردم صورت بگیرد اما به گفته‌ ‌ستاد انتخابات ۲۸ میلیون نفر در این انتخابات شرکت کردند البته این سیاست رژیم اسلامی بود که مردم را از سوی دیگر بام ترساند تا مردم از سوی دیگر بام پرت شوند بامی که یکسوی آن اصولگرایان بودند و مردم از آنها به شدت فاصله گرفتند و به سوی دیگر بام یعنی‌ جناح مخالف پناه بردند و به این صورت تنور انتخابات را برای رهبر رژیم داغ نگاه داشتند غافل از این که برای رهبر رژیم اسلامی اصلاح‌طلب و اصولگرا هیچ فرقی‌ ندارد و هردو اکسیر طول عمر رژیم هستند  .

به هر حال این روزها مردم شاد هستند و به پایکوبی می‌پردازند و گویا هیچ دغدغه‌ای ندارند و از مردم شاد تر سران رژیم به خصوص رهبر آن است که اکنون تخت قدرت خودرا در برابر تمام حوادث برای ۴ سال دیگر بیمه کرد و به همراه پسر خود به تاراج کشور ادامه خواهند داد .

با امید به آزادی ایران از بند بی‌سوادی فقر فحشا اعتیاد 

اصغر مهدیزاده   ۲۹ خرداد ۱۳۹۲

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)