دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین با تائید وزارت خارجه این کشور اعلام کرده است که جمهوری اسلامی به هواپیمای مسافربری پرواز ٧۵٢ عامدانه شلیک کرده است. وقتی در دیماه سال گذشته این جنایت اتفاق افتاد همه شواهد نشان میداد شلیک به این هواپیما عامدانه بوده است و این را ما همان زمان اعلام کردیم. اکنون دولت اوکراین هم به همین نتیجه رسیده است.
شلیک به هوپیمای اوکراین که باعث کشته شدن همه ١٧۶ نفر سرنشنیان آن شد مصداق کامل قتل عمد دولتی است. این یک جنایت بیسابقه در تاریخ جهان است. تا کنون هیچ دولتی در حریم هوائی خودش به یک هواپیمای مسافربری، حتی سهوا، شلیک نکرده است. حتی در قوانین مربوط به مقابله با هواپیما ربائی و تروریسم هوائی چنین جنایتی پیش بینی نشده است. جهان نباید در برابر این جنایت هولناک سکوت کند.

جمهوری اسلامی در جنایت علیه بشریت کارنامه قطوری دارد. از نسل کشی و اعدامهای جمعی تا شلیک به مردم معترض در تظاهراتها، تا اسیدپاشی بروی زنان و تا شکنجه و جنایت هر روزه در زندانها. شلیک به هواپیمای مسافربری تنها اقدام جنایتکارانه قاتلین حاکم بر ایران نیست، اما شنیع ترین و غیرقابل توجیه ترین است. سرنشینان هواپیما حتی بر اساس قوانین ضد انسانی جمهوری اسلامی هیچ جرم و گناهی نداشتند. نه در تظاهراتی شرکت کرده بودند و نه در مدیای اجتماعی اعتراضی کرده بودند و نه تابوها و مقدسات و “هنجارهای” کپک زده اسلامی را زیر پا گذاشته بودند. اینها هیچیک جرم نیست، اما تنها جرم ١٧۶ نفر قربانیان شلیک به هواپیما مسافرت در شرایط بحرانی حکومتی بود که میخواست با جنون آدمکشی خود را از فشار اعتراضات کوبنده توده مردم خلاص کند. این جنایت در تاریخ حتی خونریزترین دیکتاتوریهای جهان بیسابقه است.
این جنایت بیسابقه باید پاسخ کوبنده ای بگیرد. جهان متمدن، مردم دنیا و نهادها و احزاب و نیروهای مترقی و هر دولت و نهاد بین الملی که کمترین ادعای دفاع از حقوق بشر و مقابله با تروریسم را دارد باید این جنایت تکاندهنده را قاطعانه و صریحا محکوم کند و خواستار آن باشد که عاملین و آمرین آن که مقامات جمهوری اسلامی هستند به محاکه کشیده بشوند.

جمهوری اسلامی باید بخاطر این جنایت صریح و آشکار در جهان بایکوت و منزوی شود. این خواست خانواده های قربانیان است که حتی اجازه نیافتند مراسم سوگواری برای عزیزانشان برگزار کنند، این خواست همه مردم ایران است که سالهاست برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی پیگیرانه مبارزه میکنند، و این خواست همه مردم متمدن دنیاست که میخواهند جهان از لوث وجود حکومتهای جنایتکاری نظیر جمهوری اسلامی پاک شود.
پیام من به همه مردم آزاده جهان اینست که جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست، قاتل آنان است. از دولتهایتان بخواهید که جمهوری اسلامی را بعنوان حکومت ایران برسمیت نشناسند، و آنرا از نظر سیاسی و نظامی و فرهنگی و ورزشی بایکوت کنند. از نهادهای بین المللی بخواهید که مسئولین و مقامات جمهوری اسلامی را به جرم جنایت علیه بشریت، از جمله بخاطر کشتار سرنشینان بیگناه ه یک هواپیمای مسافری، به محاکمه بکشند. جای رهبر و مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی نه در حاکمیت بلکه در پشت میله های زندان است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)