چیزی است که مایه تعجب است. اگر تا حدود زیادی به آن اطمینان نداشتم، چنین مایه تعجب من نبود. از قول یکی از نزدیکان جناب احمدی‌نژاد نقل شده که او گمانه‌زنی‌هایی در مورد سقوط نظام اسلامی مثلا بعد از درگذشت رهبر کنونی نظام دارد و یا سقوط آن را محتمل می‌داند. آنچه مایه تعجب است این است که سرپایی نظام اسلامی خود مایه تعجب بالاترین شخص اجرایی همین نظام شده آنچنان که برای امکان فروپاشی آن متوسل به تحلیل و گمانه‌زنی می‌شود. اینکه برای امکان فروپاشی نظامی که خود شخص اول آن بوده‌ای چنین به گمانه‌زنی دور از ذهنی متوسل شوی حکایت از آن دارد که از بنیاد نمی‌دانی این نظام آیا بر چه بنیادی از قدرت استوار است و احتمال بسیار دارد که از اساس بر هیچ بنیادی جز توهم و ترس استوار نباشد. تردید ندارم دوران پس از نظام اسلامی، دورانی همراه با حیرت و شرمساری خواهد بود، بیش از آنچه مردمان دیگر در سرزمین‌های دیگر از آن رنج برده‌اند، به شرطی که شانسش را داشته باشیم که دوباره مردمی باشیم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)