خامنه ای برای گریز از بحران کنونی و گسترش سیاست دست یابی به بم اتم خود ، از ماهها پیش برنامه انتخاب حسن روحانی را در انتخابات نمایشی خود طرح ریزی نموده بود و کاملاماهرانه از کانال رسانه های داخلی برای مردم، اصلاح طلبان و جامعه جهانی اینگونه وانمود ساخت، که وی به گروه دوم اصلاح طلبان تعلق دارد و حتی تا حد رد صلاحیت وی نیز در شورای نگهبان به پیش رفت. برگزاری چند سخنرانی و دفاع از آزادی و زندانیان سیاسی اوج این بی شرمی شخصیت وی را نمایان می سازد. رژیم نیز برای اینکه تنور این سخنرانی ها و شعارهای وی را گرم نماید باگشیل چماقداران و لباس شخصی های سپاه در چندین اکسیون که وی سخنرانی داشت ، اینگونه وانمود ساخت که وی می خواهد فتنه سال ۸۸ را زنده نماید و باید از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت بگردد…. و با این اعمال زمینه های یک دروغ و تقلب بزرگ دیگری را آماده ساخت.

رئیس جمهور آینده دروغگویی بیش نیست

حسن روحانی طی سی و چهارسال گذشته مسئولیت مهمترین پستهای امنیتی رژیم را بعهده داشته است و در دوره ولایت فقیه خامنه ای نیز درکنار داشتن پست رییس مذاکرات اتمی رژیم باغرب و امریکا عصو خبرگان نیز می باشد.

چرا جلیلی یا قالیباف که از سوی سپاه و علی خامنه ای عملا مورد پشتیبانی قرار داشتند، برای پست ریاست جمهوری انتخاب نشدند؟ پاسخ به این پرسش بسیار ساده است هم جلیلی و هم قالیباف دوشخصیت سپاهی هستند . جلیلی در سطح بین المللی بعنوان سرپرست مذاکره کننده اتمی رژیم شخصیتی هیچکاره ای محسوب می گردد و دیگر نمی تواند مانند قبل برای رژیم در مذاکرات اتمی نقش آفرینی نماید. قالیباف نیز یکی از چماقداران سپاهی ست که در جریان سرکوب دانشجویان نقش تعیین کننده ای را بازی نموده است و به همین دلیل دیگر از وجهه چندانی در میان مردم و جامعه بین المللی برخوردار نیست.

تقلب بزرگ دیگر

بدون تردید دراین انتخابات که وزیر کشور رژیم مدعی شد در آن بالای ۷۲ درصد از جمعیت واجد شرایط شرکت داشته اند، دوباره یک تقلب بسیار گسترده ای صورت گرفت و این مرتبه نه به نفع کاندیدهای مطلوب نامیده شده نظام بلکه برعکس برای آس علی خامنه ای! ۷۲ درصد از جمعیت واجد شرایط بدین معناست که باید از هر ده نفر ایرانی هفت نفر در انتخابت شرکت کرده باشد. که بنا به گزارشانت و مشاهدات بسیاری از مردم حوزه های رای گیری در تهران و برخی دیگر از شهرهای بزرگ کشور کاملا خلوت بوده اند. و نمایش تلویزیونی رژیم از صف های طویل به انتخابات سال ۸۸ تعلق داشته است. در سیستان بلوچستان که دمای کنونی آن بالای ۴۰ درجه است. مردمی که درصف صندوقهای رای گیری بودند جملگی کاپشن های زمستانی برتن داشتند. این اعمال نشان می دهد که این تقلب در قبل برای انتخاب روحانی صورت گرفته است. تا از این رهگذر علی خامنه استراتژی ساختن بم اتم خود را بدون دردسر ادامه بدهد. . وقت خریدن دیگر از کانال جلیلی که در مقابل غربیها از هیچ سمپاتی برخوردار نیست، امکان پذیر نیست. اما از کانال شخصی مانند روحانی که در دوره خاتمی نیز مسئول مذاکره اتمی نظام را با کشورهای غربی به پیش برده است و چک استراو انگلیسی نیز از دوستان نزدیک وی بشمار می رود، می تواند جان تازه ای به مذاکرات آینده امریکا و غربیها بدهد. پرسش این است که آیا غربیها دوباره همان بازی که جلیلی در پیش گرفته بود می پذیرند؟؟؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)