چیزی است که مایه تعجب است. در هر دولت سرزمینی متعارفی، حمله به زیرساخت‌های نظامی و غیرنظامی آن کشور موجب واکنش قاطع مردمان آن سرزمین می‌شود. حمله به زیرساخت‌های یک کشور عملا به معنی نقض حاکمیت سرزمینی آن کشور است. غیرقابل باور است مثلا کشوری به زیرساخت‌های فرانسه، بریتانیا، ترکیه و یا هر دولت متعارفی دیگر حمله کند و مردمان آن کشورها اصلا حساسیتی به خبر آن نیز نداشته باشند، ضدواکنشی که در ایران از طرف مردم شاهد آن هستیم. به همین سبب رژیم ایران مجبور است بیش از هزینه‌های مادی که برای جبران ویران شدن تاسیسات نظامی خود می‌پردازد، بار جبران چنین ناکامی‌هایی را نیز بکشد. دولتی که مردمش را با اسلحه جنگی می‌کشد- و این مطلقا در تصور نمی‌گنجد، بکارگیری اسلحه‌ای که در زمان جنگ و در صحنه نبرد علیه سربازان یک کشور متخاصم به کار گرفته می‌شود را علیه مردم بی سلاح و بی پناه به کار گیری- باید چنین هزینه‌هایی را نیز پرداخت کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)