تلویزیون برابری: گفتگوی آرش کمانگر با دکتر محمد قراگوزلو نوسینده، مترجم، استاد پیشین دانشگاه و کنشگر سوسیالیست در ایران درباره جدیدترین کتاب ایشان: “قلبم را در دشت لیلی به خاک بسپار” و نیز برگی از تاریخ درباره چگونگی شکل گیری اسلام سیاسی و جنگ بی پایان در خاورمیانه بزرگ 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)