نوروز ۱۴۰۰ بر همه هموطنان خجسته و مبارک باد

سال ۱۳۹۹ با تمام فراز و فرودهایش سرآمد و سال ۱۴۰۰ از راه رسید و رخ نمایان کرد.

اگرچه سالی سخت و تلخ را بخاطر از دست دادن عزیزانمان در ابتلاء به کرونا، اعدام زندانیان و دستگیری ها و بازداشت پشت سر گذاشتیم اما شورامید به آزادی، در دلها بیش از همیشه زنده است.

همانطور که در پس هر شب تاریکی صبح روشن طلوع می کند، همانطور که تمام تاریکیهای جهان هم دست آخر مغلوب شعله روشنایی یک شمع می‌شوند، شب سیاه و تاریک ایران زیبای ما هم با تمام هیبتش به صبح آزادی و رهایی میرسد.

سرانجام بهار می رسد و شکوفه ها بر شاخسار درختان جوانه می زنند، آزادی و امنیت به ایران برمیگردد، دیوار زندانها فرو می ریزد و بهار شکوفایی و پیشرفت نمایان می شود.

از طرف کانون حقوق بشری نه به زندان – نه به اعدام نوروز ۱۴۰۰ را به عموم زندانیان در بند تبریک میگوییم و برای آنان که فریاد آزادی برای ایران و ایرانی هستند، آرزوی آزادی داریم.

نوروز را همچنین به سوختبران، کولبرها، کودکان کار، زنان و دختران بی سرپرست، به جوانان جویای کار، به کارگران بدون حقوق، به بازنشستگان، و به همه اقشار میهنمان تبریک میگوییم.

سال ۱۴۰۰ را همچنین به تمامی مردممان در سراسر ایران از بلوچ و ترک و کرد و عرب و لر و فارس تبریک میگوییم.

به امید اینکه ایران در سال و قرن جدید روی آزادی را ببیند و دوباره سبز و شکوفان شود.

به امید ایرانی بدون اعدام، بدون زندان، ایرانی آزاد و دمکراتیک.

به کانال نه به زندان نه به اعدام در تلگرام بپیوندید
https://t.me/NoToPrisonNoToExecution

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)