تلویزیون برابری: گفتگوی آرش کمانگر و حسن حسام درباره بیانیه ۶۴۰ نفره وکارزار نه به جمهوری اسلامی. بخش عمده امضاکنندگان این طومار که سلطنت طلب هستند و رضا پهلوی را رهبر خود میدانند، چه هدفی دارند؟ معنای مسکوت گذاشتن امر انقلاب برای سرنگونی جمهوری اسلامی در این بیانیه چیست و دلایل وحشت این جماعت از امر انقلاب اجتماعی برای عبور توامان از استبداد و استثمار در سرمایه داری ایران کدامند؟  
 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)