هنرمند مردمی کرماشان, آقای امیر سبحانی, آهنگ نوروز امسال را تقدیم می نماید به خلق کورد و تمام خلق‌هایی کە نوروز را جشن می‌گیرند.
نوروزتان پیروز.
هر روزتان نوروز.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)