۸ مارس، روز جهانی زن
 را به همراه بیست و چهار تشکل زنان ایرانی در سراسر جهان
 گرامی می داریم
!

روز جهانی زن ۸ مارس، روزی است که بعد از سال ها مبارزه فعالان جنبش زنان و آزادی خواهان در سراسر دنیا، در سال ۱۹۷۷ در مجمع عمومی سازمان ملل به نام روز جهانی زن به رسمیت شناخته شداین روز گرامی داشت و تجدید پیمان همه زنان و مردان برابری طلب و آزادی خواه در جهان است!

در کشور ما اما، امسال روز جهانی زن در شرائطی استثنائی تر از هر سال برگزار خواهد شددر ایران علاوه بر ادامه روند تبعیض، بی عدالتی ها و ستم مضاعف بر زنان، این نیمی از جمعیت کشور، در شرائط پاندمی کرونا بیش از پیش بار سنگین زن بودن را در جامعه بدوش می کشندعلی رغم شرائط بسیار دشوار و سرکوب های گسترده حکومت، باز هم جنبش زنان ایران، با مقاومتی کم نظیر نه تنها علیه حجاب اجباری و هر گونه تبعیض جنسی– جنسیتی، قتل های ناموسی، کودک همسری و قوانین واپسگرای حکومت اسلامی ایران ایستاده‌اند، بلکه علیه فرهنگ عقب مانده و مرد سالارانه نیز فعالانه مبارزه می کنند.

زنان از اولین مراسم روز جهانی زن در سال ۱۳۵۷ که تنها سه هفته پس از روی کار آمدن نظام اسلامی برگزار شد، به جنگ با تبعیض جنسیتی و حجاب تحمیلی حکومت رفتند که به پاس مقاومت آنان این قانون تا سال ۱۳۶۲ رسمی نشدما در طی ۴۲ سال گذشته در ایران علاوه بر تمام مشکلات مختلف سیاسی و نقض فاحش حقوق بشر در تمام ستوه اجتمایی، با بیکاری و فقر در جامعه نیز روبرو هستیم و متاسفانه فقر زنانه” نیز در ابعاد بسیار وسیعی رشد کرده استگسترش تن فروشی حتی در بین دانشجویانی که توانایی پرداخت هزینه های تحصیلی خود را ندارند، افزایش تن فروشی اسلامی یا صیغه” چیزی جز فقر زنانه” نیست که این رژیم اسلامی از پایه گزاران آن می باشدزنان آزادی خواه و برابری طلب ایران اما، همچنان به مبارزه خود با نظام ضد زن اسلامی حاکم در ایران ادامه داده و هر روز نیز بهائی سنگین می پردازند.

خوشحالیم که امسال ۲۴ گروه مستقل زنان ایرانی در اقدامی مشترک، مراسم گرامی داشت ۸ مارس، روز جهانی زن را در کشورهای مختلف با همدیگر برگزار خواهند کردشبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران نیز سالهاست در راه همبستگی همه گروه ها و سازمان های حقوق بشری و دمکراتیک تلاش مداوم داردلذا ما به همراه امضاء کنندگان زیر، از این حرکت و اقدام مشترک زنان فمینیست، برابری طلب و مدافع حقوق انسانی زنان ایرانی در هشت مارس حمایت می کنیم. ما امضاء کنندگان این بیانیه نیز تا توان داریم از دستاوردهای مبارزاتی زنان در صد سال گذشته محافظت کرده و در برابر مرد – پدرسالاری، ستم جنسی – جنسیتی، واپس گرایی، ستم ملی، قومی، نژادی و اقتصادیطبقاتی خواهیم ایستادما نیز تا فردای آزادی زنان و مردان زندانی و برچیدن نظام تبعیض آسوده نخواهیم نشست!

زنده باد همبستگی جهانی زنان و مردان برابری خواه

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

امضاء:

۱ – انجمن زنان ایرانی – مونترال

۲ – انجمن تئاتر ایران و آلمان ـ کلن

۳ – انجمن جمهوریخواهان ایران – پاریس

۴ – انجمن جمهوری خواهان آلمان و هلند

۵ – انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران – هامبورگ

۶ – اتحاد چپ زنان

۷ – بنیاد اسماعیل خویی

۸ – مادران پارک لاله ایران

۹ – مادران پارک لاله – دورتموند

۱۰– حامیان مادران پارک لاله – هامبورگ

۱۱– حامیان مادران پارک لاله – فرزنو

۱۲– شبکه همبستگی ملی فرزنو – کالیفرنیا

۱۳– فدراسیون اروپرس

۱۴– کمیته همبستگی برای حقوق بشر درایران – نروژ

۱۵– کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس

۱۶– کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – شیکاگو

۱۷– کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران – هجا

۱۸– مادران صلح مونترال

۱۹– نهاد «همه حقوق بشر، برای همه، در ایران»

۲۰– همبستگی برای حقوق بشر در ایران – کلگری

۲۱– همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) – مونترال

 

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)