فیلم مصاحبه پوریا زراعتی و کسری اعرابی در خصوص مشخصات، روابط، و جریان های وابسته به جمهوری اسلامی به همراه این یادداشت است. این مصاحبه که موضوعات مطروحه در گزارش انستیتو تونی بلر برای تغییر در جهان نوشته کسری اعرابی است، دقیقترین تحلیل از جمهوری اسلامی را ارائه می دهد. و به کلیه کسانی که علاقمند به ایران و آینده آن هستند توصیه می شود آنرا ببینند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)