از یاد مبر برای چه زنده ای.
از یاد مبر برای چه میجنگی.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)