تلویزیون برابری: دیالوگ آرش کمانگر و حسن حسام درباره ۲۵ بهمن سالروز حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، تلاش ابر رسانه ها و برخی از استحاله طلبان برای زنده کردن “جنبش سبز” ، تدارک و زمینه چینی شماری از “اصلاح طلبان” برای کشاندن مردم به پای مضحکه انتخاباتی خرداد سال آینده و نیز ادعای بخشی از “اصلاح طلبان” مایوس در مورد “تحول خواهی” و بیانیه اخیر آنها  
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)