اینجا تهرانه یعنی شهری که
هر چی که توش میبینی باعث تحریکه

تحریک روحت تا تو آشغالدونی
میفهمی تو هم آدم نیستی یه آشغال بودی

اینجا همه گرگن میخوای باشی مثه بره
بذار چشم و گوشتو من باز کنم یه ذره

اینجا تهران لعنتی شوخی نیستش
خبری از گل و بستنی چوبی نیستش

اینجا جنگل بخور تا خورده نشی
اینجا نصف عقده ایین نصف وحشی

اختلاف طبقاتی اینجا بیداد میکنه
روح مردم و زخمی و بیمار میکنه

همه کنار همن فقیره و مایه دار خفن
توی تاکسی همه میخوام کرایه ندن

حقیقت روشن خودتو به اون راه نزن
روشنترش میکنم پس بمون جا نزن

خدا پاشو ……من چند سالی باهات حرف دارم
خدا پاشو….. پاشدی نشو ناراحت از کارم

کجا هاشو دیدی تازه اول کارم
خدا پاشو … من یه آَشغالم باهات حرف دارم

نمکی با چرخش کنار یه بنزه
هیکلو چرخش باهم کرایه ی بنزه

من و تو اون بودیم از یه قطره
حالا ببین فاصله ی ما ها چقدره

دلیل چرخش زمین نیست جاذ به
پول که زمین و میچرخونه جالبه

این روزا اول پوله بعد خدا
همه رعیت ارباب کدخدا

بچه میخواد با یتیمی بازی کنه بابا نمیذاره
یتیم لباسش کثیفه چون که فقط یکی داره

همه آگاهیم از این بلایا
حتی فرشته هم نمیاد این ورا تا نشیم فنا با همین بلایا

اما کمک نخواستیم اشک بریزه کافیه همین برا ما آدم مریض حرفامو ترک کرد
تموم نکردم حرفامو برگردم

خدا پاشو ……من چند سالی باهات حرف دارم
خدا پاشو….. پاشدی نشو ناراحت از کارم
کجا هاشو دیدی تازه اول کارم
خدا پاشو … من یه آَشغالم باهات حرف دارم

تا حالا شده عاشق دختر بشی
میخوام حرف بزنم رکتر بشین

پیش خودت میگی اینه عشق تاریخی
اما دافت با یه بچه مایه دار خواب دیدی

خیره یادت باشه غیره
خودت بزن قید هرچی آدم تو کنارت میبینی چو عیبه

یکی همسن تو سوار ماشین خدا
بهت پوزخند میزنه میکنی با کینه دعا

که منم میخوام مایه داربشم عقده رو کنم تر کش
دعا نکن بی اثر نمیکنن در کش

میخوای بخوابی تو بیداری کابوس ببین
بیا باهم به این دنیا فحش ناموس بدیم

باید کور باشی نبینی تو فخرو هر جا
کنار خیابون نبینی فقر و فحشا

خدا بیدار شو یه آشغال باهات حرف داره
نکنه تو هم به فکر اینی که چی صرف داره

خدا پاشو ……من چند سالی باهات حرف دارم
خدا پاشو ….. پاشدی نشو ناراحت از کارم

کجا هاشو دیدی تازه اول کارم
خدا پاشو … من یه آَشغالم باهات حرف دارم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)