تلویزیون برابری – برگی از تاریخ: گفتگوی آرش کمانگر با حسن حسام شاعر و زندانی سیاسی دو نظام شاه و شیخ در رابطه با زندگی، فعالیت و حماسه گلسرخی در بیدادگاه نظامی رژیم پهلوی در بهمن ۱۳۵۲ ، انسانی که برای دفاع از مردم، برای جانش چانه نزد و به یکی از محبوبترین روشنفکران چپ ایران تبدیل شد. حسن حسام همشهری او در رشت و دوست دوران کودکی و جوانی او بود. خسرو گلسرخی در ۲۹ بهمن ۱۳۵۲ به همراه همرزمش کرامت دانشیان اعدام شد
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)