بعد از گذشت نزدیک به یک سال از دستگیری و محاکمه اسدی دیپلمات و کارمند سفارت جمهوری اسلامی در وین، روز چهارم فوریه (۱۶ بهمن) دادگاهی در بلژیک وی را به اتهام “طرح عملیات تروریستی” در پاریس به ۲۰  سال زندان محکوم کرد. در این دادگاه نسیمه نعامی، مهرداد عارفانی و امیر سعدونی،‌ از همدستان تروریست- دیپلمات جمهوری اسلامی نیز به ترتیب به ۱۸، ۱۷ و ۱۵ سال زندان محکوم شدند.

دستگیری و محاکمه و محکومیت اسدی و تیم همراهش موفقیتی مهم برای مردم ایران و اپوزیسیون جمهوری اسلامی است. این نتیجه اوجگیری مبارزه مردم علیه جمهوری اسلامی و فعالیت های احزاب سرنگونی طلب حکومت است که دولت های غربی و دادگاه های برخی کشورها را وادار میکند که بجای مماشات با جمهوری اسلامی و پس فرستادن تروریست ها به ایران، شروع به محاکمه برخی از آنها کنند. دستگیری حمید نوری یکی دیگر از جنایتکاران جمهوری اسلامی در سوئد و تمدید بازداشتش در یک سال اخیر، نمونه دیگری از رویکرد جدید دولت های اروپایی در برخورد به جمهوری اسلامی است.

اینها قدم های اولیه در روند محاکمه سران جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی باید به جرم ۴۲ سال جنایت بی وقفه علیه مردم و به جرم اقدامات تروریستی در خارج کشور از کلیه مجامع بین المللی بیرون انداخته شود، سفارتهایش جمع شوند و دیپلمات هایش از ظریف تا بقیه دستگیر و محاکمه شوند. بایکوت جهانی جمهوری اسلامی قدم مهمی در جهت تقویت مبارزه مردم برای سرنگونی حکومت و محاکمه کلیه سران حکومت است است

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)