تلویزیون برابری: گفتگوی آرش کمانگر با شجاع اعتمادی، جامعه شناس، شاعر، فعال سیاسی مستقل چپ در آلمان و عضو آخرین هیات دبیران کنفدراسیون سابق دانشجویان و محصلین ایرانی در خارج از کشور – اتحادیه ملی – در مقطع انقلاب
 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)