آقای جوانی سردبیر روزنامه صبح صادق وابسته به سپاه پاسداران در مقاله ای تحت عنوان ” معیشت پایدار در گرو امنیت پایدار” به نقد دیدگاه دوگانه “معیشت” و “امنیت” پرداخته و رسیدن به “معیشت پایدار” را منوط به داشتن “امنیت پایدار”  دانسته ، و اصلاح طلبانی را که در صدد استدلال در تضاد این دو مقوله هستند را “رویکردی غرب گرایانه خوانده و آنها را متهم کرده که به دنبال تامین منافع جریانی و باندی خویش بوده و همواره از مردم به اقتضای شرایط به عنوان پوشش استفاده می کنند؟”

امنیت ملی برای هر کشور زیر ساخت و سنگ بنای استمرار حیات آن است، اساس و پایه هر استراتژی توسعه، حضور “استراتژی امنیت ملی” است، عموما وجود کلمه “امنیت” در این استراتژی، شنوندگان را به سمت “امنیت در برابر حمله بیگانگان” متوجه می کند، و همین نگرش اشتباه ، تحلیلگران را به نتایج نادرست می رساند.

اگر بخواهیم حوزه های برجسته  در استراتژی امنیت ملی را ذکر کنیم، عبارتند از:

  1. دفاع در برابر حمله بیگانگان
  2. خود کفائی غذائی کشور
  3. زنجیره تامین مواد اولیه صنایع و کشاورزی
  4. ایجاد سد در برابر هجوم فرهنگی بیگانگان
  5. عدم وابستگی حیاتی به واردات و صادرات

پنج مولفه بالا بسته یکپارچه ای است که عناصر آن جدائی ناپذیرند و امنیتی که فاقد هر یک از اجزاء موصوف باشد، نه تنها ناقص که ناپایدار و ضربه پذیر است.

تحریم اخیر آمریکا به روشنی پاشنه آشیل کشور را به نمایش گذاشت، که عبارتند از:

  1. صادرات تک محصولی با اتکاء به نفت
  2. نیاز به واردات مواد غذائی اصلی ( گندم، برنج، و غیره )
  3. نقصان در زنجیره تامین ( مواد اولیه، اقلام واسطه ای، و قطعات یدکی)
  4. هجوم فرهنگی از طریق شبکه های اجتماعی، تلویزیون های ماهواره ای، و نمایش های مضحک خودنمایی توسط نوکیسه گان داخلی

همانطور که در فهرست بالا مشخص است، تجهیزات دفاعی در زمره نقاط ضعف کشور در دوران تحریم نبوده است. حالا سئوال اینست که آیا خودکفا بودن در حوزه دفاعی برای حفظ امنیت ملی کشور کافی است؟

همانطور که از نام تسلیحات دفاعی برمی آید، این تجهیزات در دفاع از کشور در صورت حمله بیگانگان بکار گرفته می شوند. در حالیکه تسلیحات تهاجمی از قبیل هواپیماهای جنگنده ، برای حمله مورد استفاده هستند. حال اگر کشوری مجبور شود بمنظور باز کردن انسداد مسیرهای چهارگانه بالا، از تسلیحات دفاعی برای حمله به دشمن بهره برداری کند، ضمن اینکه احتمال آغاز جنگ را افزایش می دهد( استراتژی دفاعی آمریکا با قدرت گیری چین در دریای زرد و اقیانوس آرام، و همچنین عدم نیاز به نفت خاورمیانه، بر حضور در آسیای شرقی و اقیانوس آرام  متمرکز گردیده، و در اولین فرصت در صدد انتقال نیروها و تجهیزات از خاورمیانه و حتی اروپا به اقیانوس آرام است، و لذا نه تنها علاقه ای به ایجاد یک جنگ جدید در خاورمیانه ندارد، بلکه در پی آن است تا نیروهای خود را از افغانستان و عراق هم هرچه زودتر خارج کند)، بلکه، هویت تسلیحات دفاعی را در اذهان همسایگان و جهانیان به تجهیزات تهاجمی تغییر می دهد، و واکنش این عمل ورود به چالش بزرگی برای اثبات ماهیت دفاعی تسلیحات خواهد بود.

برای کارشناسان نظامی روشن است کشوری که دهه ها ست هواپیماهای جنگنده نظامی خریداری نکرده، کاربرد اصلی موشک دفاعی است، و این حق مسلم کشور برای ایستادگی در برابر حمله احتمالی دشمن است، اما استفاده تهاجمی از موشک حتی برای یک بار که باشد، کشور را در معرض هجمه دشمنان در مجامع بین المللی قرار می دهد.

استراتژی دفاع ملی یک پروژه چند بخشی و جدا از یکدیگر نیست، که کلیت آنرا بتوان بصورت جزیره های جداگانه پیشبرد، و انتظار داشت که نقاط ضربه پذیر کشور ترمیم شوند.

لذا معیشت مردم که از طرف آقای جوانی در رقابت با موشک مطرح گردیده، گوشه کوچکی از یک استراتژی کلی است، که معیشت بصورت تبعی و از طریق خلاء وجود سایر مولفه های امنیت خود را نشان می دهد.

عدم شناخت “امنیت ملی” از طرف یکی از سرداران بلند پایه سپاه ، و کج اندیشی در تجزیه و تحلیل عوامل موثر در حفظ و تداوم امنیت کشور، و همچنین بهره گیری از تسلیحات دفاعی برای حمله، که موجب تغییر ماهوی آنها نزد دیگران و بخصوص بیگانگان، همسایگان ، و دشمنان قسم خورده می شود، این تعبیر را نزد مراجع و سازمان های بین المللی منطقی جلوه می دهد، که ساختن بمب اتمی از طرف رژیم حاکم بر ایران نه بمنظور دفاع مشروع ملی که به قصد تهاجم به دیگران است، و این خود مجوزی بدست همسایگان ناتوان از عظمت ایران می دهد تا به کمک کسانی که از طرف جمهوری اسلامی تهدید به نابودی شده اند و با پشتیبانی قدرت های بزرگ جهانی ، حمله به مناطق حساس امنیتی کشور را در دستور کار قرار داده و در صورت مواخذه در سازمان های جهانی، با استناد به استفاده از تسلیحات دفاعی در تهاجم به همسایگان توسط جمهوری اسلامی، حمله به منافع حیاتی ایران را با عنوان اقدام پیشگیرانه و به استناد سوابق موجه جلوه دهند.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)