علام ممنوعیت ورود واکسن کرونا درحالی که به گفته حکومت روزانه تعداد زیادی جانشان را از دست میدهند و هزاران نفر مبتلا میشوند و حکومت کار جدی برای مهار و مقابله با کرونا انجام نمی دهد، تائید دیگری بر مجموعه سیاستهای ضد انسانی و بی تفاوتی حکومت درمقابله با بیماری کرونا و دامن زدن به شیوع گسترده این بیماری توسط  خود حکومت می باشد.

خامنه ای و کل نظام با اعلام ممنوعیت واردات واکسن کرونا، مستقیما منافع اقتصادی کثیف و ضد انسانی شان را دنبال می کنند. صدها میلیارد تومان پول دراختیارمجموعه نهادها و درراس آنها ” بنیاد برکت خامنه ای و ستاد اجرایی فرمان خمینی ” قرار داده اند تا واکسن مورد نظر نظام را تولید بکنند.

تولید واکسن بهانه دیگری شده برای بالاکشیدن پول وامکانات، ادامه دزدیهایشان، و ازهمه مهمتربازی با جان و سلامت مردم. سیاستی که در کنارممنوع اعلام کردن واردات واکسن استاندارد، اثرات و تبعات بسیار خطرناکی در جامعه بجا  گذاشته و ادامه و افزایش و مرگ و میر را دامن خواهد زد.

برای خامنه ای و کل نظام جمهوری اسلامی جان انسانها ارزشی ندارد. از نظر این جانیان منافع ضد انسانی شان و” الویت های مورد نظر حکومت ” برهر چیزی ارجحیت دارد.

اعلام این سیاست از طرف خامنه ای رها کردن مردم در برابر ویروس کشنده کرونا و دامن زدن به گسترش آن و رقم زدن یک فاجعه بزرگ اجتماعی توسط حکومت می باشد که سیاست رسمی  و تاکنونی حکومت بوده است.

مردم نگرانند، اعتمادی به حکومت ندارند. به همین دلیل کمپین واکسن بخرید را راه انداخته و خواستار واکسیناسیون همه مردم شده اند. از جمله تولیدات حکومت اسلامی برای مبارزه با کرونا “به شیوه جمهوری اسلامی که تاکنون مورد تائید حوزه های علمیه، بیت رهبری، بخشا دولت و مجلس نیز قرار گرفته؛ میشود به ” روغن بنفشه ، ادرار داغ شتر و پشکل ؛عطر پیامبر، دوای امام کاظم که در ضمن به تائید مجمع طب اسلامی” نیز رسیده است، اشاره کرد. واکسن شان هم چیزی در همین ردیف است و همینقدر جنبه علمی و پزشکی دارد. حتی خود مقامات هم منتظر واکسن اسلامی شان نشده اند و اعتمادی به آن ندارند و از واکسن های تایید شده توسط سازمان بهداشت  جهانی استفاده میکنند.

باید مطالبه تهیه فوری واکسن مطمئن و تائید شده توسط مراجعی مانند سازمان بهداشت جهانی و واکسیناسیون رایگان همه مردم را به یک جنبش اعتراضی سراسری در کشور تبدیل کرد و این خواست را به حکومت تحمیل کرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)