نزدیک به یک سال از فاجعه کشتار مسافران و خدمه پرواز ۷۵۲ اوکراینی میگذرد. جنایتکاران و آدمکشان حرفه ای صبح روز۱۸ دی۱۳۹۸ (۸ ژانویه۲۰۲۰) در ساعت۶:۱۹هواپیمای مسافربری اوکراینی رابا طرح و نقشه قبلی و عامدانه هدف دو موشک قرار دادند و همه ١٧۶ سرنشین آنرا کشتند. این یکی از سلسه جنایات هولناک جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه حکمرانی در ایران است.

آدمکشی و جنایت رکن اصلی پلاتفرم سیاسی جمهوری اسلامی از آغاز تا امروز بوده است. ترور و کشتار فردی و جمعی فعالین سیاسی و مخالفین در داخل و خارج کشور از همان بدو زمامداری اسلامی، قتل عام زندانیان سیاسی در دهه شصت، قتل های زنجیره ای در داخل و ترور مخالفین در خارج، کشتار مردم معترض در خیابان ها و شلیک مستقیم به قصد کشتن معترضین آبان ٩٨ و کشتار ١۵٠٠ نفر از آنها از جمله این جنایات است. به این لیست باید جنایات بیشمار دیگری مانند اسیدپاشی به زنان، تحمیل حجاب، شکنجه و اعدام و تعزیرات اسلامی و دزدی های میلیاردی و تحمیل فقر به مردم را نیز اضافه کرداما تصمیم به کشتار مسافران یک هواپیما توسط بالاترین مقامات حکومت و سپاه پاسداران ابعاد جنایتکاری حکومت اسلامی را به جهانیان نشان داد. سران حکومت برای سایر جنایات خود همیشه توجیهاتی سر هم کرده اند اما کشتار جمعی سرنشینان یک هواپیما مسافربری یک جنایت آشکار و غیر قابل توجیه است. سه روز به مردم ایران و جهان دروغ گفتند اما شواهد چنان روشن بود که حکومت را قدم به قدم عقب نشاند و نهایتا پس از سه روز اعتراف کردند که سپاه پاسداران عامل این جنایت بوده است. و از ترس گسترش ابعاد اعتراض مردمی که در سراسر کشور به خشم آمده بودند هرجا توانستند جلو مراسم خانواده ها را گرفتند، آنها را تهدید کردند، از ارائه جعبه سیاه خودداری کردند و حاضر به معرفی مقاماتی که در تصمیم گیری و اجرای این جنایت شریک بودند نشدند. اما تردیدی در این نیست که علاوه بر فرماندهان سپاه مانند سلامی، شخص خامنه ای نیز در جریان این تصمیم بوده و با آن موافقت کرده است. چنین تصمیمی بدون دخالت او گرفته نشده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)