افزایش ۱۰۰ درصدی معتادان در ۵ سال

براساس آنچه تابناک در ۱۶ فروردین ۹۴ از قول پرویز افشار منتشر کرد، گفته شد که آخرین طرح ملی درباره سوءمصرف مواد مخدر در سال ۹۰ انجام شد که نشان داد «ایران یک میلیون و ۳۲۵ هزار معتاد دارد که حدود ۶۰ درصد از این جمعیت به تریاک و هروئین و ۲۶ درصد از آنها به مواد صنعتی و آمفتامین ها معتاد هستند.»

از سنتی به صنعتی

پرویز افشار سپس به مقایسه آماری با تحقیقی ملی که ده سال پیش از آن انجام شده بود، پرداخته و از تغییر مصرف از مواد مخدر سنتی به مواد مخدر صنعتی گفت: «آمار بسیار نگران کننده تغییر روند مصرف است که در سوء مصرف شیشه از حدود ۳ درصد به ۲۶ درصد رسیده ایم که یعنی تمایل به مصرف مواد از سنتی به صنعتی در حال تغییر است. این خطری جدی برای جامعه است چون درمان اعتیاد به روانگردان ها بسیار پیچیده و وقت گیر است، در حالی که از نظر دانش تخصصی درمان نیز در مضیقه هستیم.»

آمار جدید

پرویز افشار، «سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر» روز ۳ تیر ۹۶ در یک نشست خبری از وجود ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار معتاد در کشور خبر می‌دهد. افشار افزود که در سال ۹۵ به نسبت سال ۹۴ با رشد ۶.۲ درصدی در مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر مواجه بوده ایم.

از سال ۹۰ تا ۳ تیر ۹۶ مقامات مسئول! در جمهوری اسلامی! شمار معتادان را همواره یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر اعلام می‌کردند، آماری که البته متعلق به منابع رسمی در سال ۹۰ بود.

آمار نهایی ارائه شده در ۳ تیر ۹۶ توسط پرویز افشار در حالی است که  یک مرکز بهداشتی در استان کرمان عدد تقریبی سه میلیون معتاد را اعلام کرده بود. [ایرنا ۳ تیر ۹۶]

چالش در برابر آمار

آمار نهایی پرویز افشار از طرف سعید صفاتیان، «رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام» نیز به چالش کشیده می‌شود؛ او با ایراد گرفتن به نحوه این آمارگیری می‌گوید: این آمارگیری «نمی تواند خیلی دقیق باشد و نتیجه این طرح از نظر من اشکال دارد.» زیرا مبتنی بر اظهار خانواده ها بر وجود فرزند معتاد است که «به طور قطع بیشتر خانواده ها برای جلوگیری از بروز مشکلات و یا به خاطر مسائل مختلف وجود فرزند معتاد را اعلام» نمی‌کنند. در نتیجه صفاتیان اعلام می‌کند که آمار ارائه شده، «عدد صحیحی نیست و باید به این رقم معتاد در کشور ۲۰ تا ۳۰ درصد دیگر نیز اضافه کرد.»

رشد ۱۰۰درصدی

صفاتیان از زاویه دیگری نیز رشد جمعیت معتادان در کشور را مد نظر قرار می‌دهد: «تا پیش از این، آمار معتادان در کشور یک میلیون و ۳۲۵ هزار تن اعلام می‌شد. این شمار معتاد از رده سنی ۱۵ تا ۶۴ سال با جمعیتی بالغ بر ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن بدست آمده بود؛ به عبارت دیگر ۲.۶ درصد این جمعیت معتاد بودند.»

وی خاطرنشان می کند: «در سال ۹۰، هفتاد و پنج میلیون جمعیت داشتیم که ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن از این شمار در رده سنی ۱۵ تا ۶۴ سال قرار داشتند.» اما «جمعیت کشور براساس سرشماری سال ۹۵ ، حدود ۸۰ میلیون نفر اعلام شد که ۵۶ میلیون تن از این شمار را ۱۵ تا ۶۴ ساله ها تشکیل می دادند و ۵.۳ درصد از رده سنی یاد شده – ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار تن – معتاد، اعلام شد.»

صفاتیان می‌افزاید: «به جمعیت کشور از سال ۹۰ تا ۹۵ حدود چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تن اضافه شده است؛ یعنی ما تقریبا نزدیک پنج درصد، رشد جمعیت داشته ایم اما تعداد معتادان در این پنج سال از یک میلیون و ۳۲۵ هزار به ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار تن رسیده است و ۱۰۰ درصد رشد دارد».

افزایش ۵۰درصدی

صفاتیان می‌گوید: «از طرف دیگر دولت باید در طول پنج سال برنامه ششم توسعه اعتیاد را ۲۵ درصد کاهش دهد که البته باید با همکاری تمامی سازمان های اجتماعی این موضوع محقق شود.» و ادامه می‌دهد: «البته با توجه به شرایط کنونی، آمارها، مدیریت ها و برنامه هایی که امروزه در حوزه مبارزه با موادمخدر وجود دارد ما به ۲۵ درصد کاهش اعتیاد نه تنها نمی رسیم که شاید ۵۰ درصد افزایش اعتیاد هم داشته باشیم». [ایرنا ۴ تیر ۹۶]

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)