هنگامیکه از اعتراضات آبان ٩٨ سخن مى گوییم، هزاران کاربر فعال ایرانى در توییتر و اینستاگرام و دهها رسانه چى آن را از آن خود دانسته و مدعى شراکت در اعتراضات هستند، اما آیا واقعاً چنین است؟ 
آقای مجتهد زاده وکیل دادگستری اعلام کرده اند آزادی صد نفر از بازداشت شدگان آبان ماه در گروی رضایت سرمایه گذار فروشگاه زنجیره ای جانبو است.
چرا؟ زیرا شاکی سرمایه گذار این شرکت که اهل ترکیه است، 
خواستار معافیت مالیاتی از طرف دولت برای بخشش و به ازاى خسارات وارده است.
شکی نیست سرمایه گذار کوتاه نمی اید، دولت نئولیبرال هم کوتاه نمی آید.
آیا آنان که مثلا صدای مردم هستند و می گویند حامی مردم هستند حرکتی خواهند کرد؟
تنها مردم هستند که می‌توانند کمک کنند.
کمپین جمع آوری پول برای به جا آوردن رضایت سرمایه گذار و همچنین کمپین تحریم این فروشگاه های زنجیره ای برای تخفیف دادن مطالبه خسارات وارده تنها راه نجات این عزیزان در بند است.
آیا آنها که از صدقه سر زندانى و یا کشته شدن معترضان از دول غربى فاندهاى کلان مى گیرند، حاضرند بخشى از این مبالغ کلان را در راه آزادى معترضان واقعى هزینه کنند؟ 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)