افسانه عظیم‌زاده فعال جنبش لغو کار کودکان باید بیدرنگ آزاد شود.
جای فعالین دفاع از حقوق کودک در زندان نیست!


عصر روز دوشنبه ۲۵ آذر، افسانه عظیم‌زاده از فعالین سرشناس دفاع از حقوق کودکان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در حالی دستگیر شد که برای پیگیری بیماری قلبی مادرش به بیمارستان میلاد رفته بود او را بدون هیچ توضیحی در مقابل چشمان مادر بیمار و پدرش دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

مأموران امنیتی بدون هیچ توضیح و مجوزی در یورش و تفتیش به منزل او مادرش وسایل منزل را به هم ریختند و وسایل شخصی او را ضبط و با خود بردند.

جرم افسانه عظیم‌زاده دفاع از حقوق پایمال شده میلیونها کودک کار است که بی پناه به دست بازار بیرحم کار پرتاب شده‌‌اند.

هجوم و دستگیری فعالین مدافع حقوق کودکان کار و خیابان درحالی صورت می‌گیرد که حکومت اسلامی با نقشه و طرح سازمانیافته به قصد شکار کودکان کار و خیابان به آنها یورش می‌برد و وحشیانه تحت عناوین مختلف این کودکان را دستگیر می‌کند.

همزمان به فعالین و مدافعان حقوق کودکان حمله می‌برد و با امنیتی کردن فعالیت برای نجات کودکان کار و خیابان مانع از تلاش‌های انسانی در این عرصه می‌شود.

افسانه عظیم‌زاده شخصیت محبوب مدافع حقوق کودکان، بیش از یک دهه است که برای نجات کودکان کار و خیابان فعالیت دارد. صدها کودک آواره در خیابانها و بیغوله‌های کار او را و تلاشهای صمیمانه او را می‌شناسند و بیش از هر وقت دیگر به وجود فعالانی مانند او نیاز فوری دارند.

نهاد کودکان مقدمند دستگیری افسانه عظیم‌زاده را بشدت محکوم می‌کند و برای آزادی بیدرنگ او همه نهادهای مدافع حقوق کودک و زندانیان سیاسی را به کمک می‌طلبد.

جای فعالین دفاع از حقوق کودک در زندان نیست.

نهاد کودکان مقدمند
۲۶ ‌آذر ۱۳۹۹
۱۵ دسامبر ۲۰۲۰

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)