پنجشنبه دهم دسامبر مصادف بود با روز جهانی حقوق بشر به همین مناسبت پای صحبت دکتر مسعود نقره کار نشسته ایم

همچنین انتخابات در پیش روی جمهوری اسلامی در این گفتگو مورد بررسی قرار گرفته است

در قلمرو سیاست و فرهنگ در رادیو پویا

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)